Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων του Νομού Ηλείας

Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων του Νομού Ηλείας

Τομέας: 
Αναθέτουσα Αρχή: 
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
09.04.2012
Προϋπολογισμός Έργου: 
39 200 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
27 έτη
(Προσωρινός) Ανάδοχος: 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J&P ΑΒΑΞ - ΑΑΓΗΣ
Ημερομηνία έκδοσης ΑΕΠΟ: 
01.09.2014
Τύπος έργο: 
Πληρωμές διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανταγωνιστικός Διάλογος
Ημερομηνία Προκήρυξης: 
05.05.2012
Διάρκεια Κατασκευής: 
2
Διάρκεια λειτουργίας: 
25
Περιγραφή Έργου: 

Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα αναλάβει την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Νομού Ηλείας, δυναμικότητας περίπου 80.000 τόνων, για χρονικό διάστημα έως 27 έτη. Η χρηματοδότηση του Έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων από τον Ανάδοχο και κοινοτικών πόρων.

Περιφέρεια : 
Λεπτομέρειες Τρέχουσας Κατάστασης: 
Οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου έχουν εγκριθεί.