Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την ανέγερση κτιρίου Διοικητηρίου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την ανέγερση κτιρίου Διοικητηρίου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων

01.03.2007 - 13:11

Το αντικείμενο της σύμπραξης για την ανέγερση Διοικητηρίου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων (ΝΑΤ) αφορά στη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη συντήρηση, την τεχνική διαχείριση και ασφάλιση των κτιριακών υποδομών, με Αναθέτουσα Αρχή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων.

Το νέο Διοικητήριο θα καλύψει τις ανάγκες όλων των Διευθύνσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων, στεγάζοντας το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στην ΝΑΤ, το οποίο ανέρχεται σε 534 άτομα. Μέχρι σήμερα, η ΝΑΤ για τη στέγασή της μισθώνει κτίρια που είναι διάσπαρτα στην πόλη των Τρικάλων.

Η προτεινόμενη σύμπραξη εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επίλυση του οξύτατου στεγαστικού προβλήματος των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων και την αντικατάσταση των μισθωμένων κτιρίων της με κτίριο, τα οποίο θα έχει κατασκευαστεί για τη συγκεκριμένη χρήση και θα ικανοποιεί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές κατασκευής αλλά και λειτουργίας. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμπραξης, η οποία θα είναι 25 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του Διοικητηρίου, θα επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση και συντήρηση των υποδομών, μέσα από τον καθορισμό υψηλών προδιαγραφών συντήρησης και λειτουργίας, καθώς η τήρησή τους θα αποτελεί βασική παράμετρο για την αποπληρωμή του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί.

Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής και συντήρησης του νέου Διοικητηρίου ανέρχεται σε 19.000.000 ευρώ σε σημερινές τιμές. Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί και το κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο υπολογίζεται σε 20% του συνολικού προϋπολογισμού.

Για τον τελικό υπολογισμό των πληρωμών που θα καταβληθούν από το Δημόσιο στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που θα αναλάβει το Έργο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα έσοδά της από την εμπορική εκμετάλλευση των χώρων του Διοικητηρίου, τα οποία και θα μειώσουν το ύψος των πληρωμών αυτών. Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από τους  διαγωνισμούς για την ανάθεση του Έργου.