Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την ανέγερση κτιρίου Διοικητηρίου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την ανέγερση κτιρίου Διοικητηρίου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας

01.03.2007 - 13:08

Το αντικείμενο της σύμπραξης για την ανέγερση κτιρίου Διοικητηρίου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας (ΝΑΑ) αφορά στη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη συντήρηση, την τεχνική διαχείριση και την ασφάλιση των κτιριακών υποδομών, με Αναθέτουσα Αρχή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας.

Το νέο Διοικητήριο θα στεγάσει τις ανάγκες όλων των Διευθύνσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας, στεγάζοντας το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού που υπηρετεί στην ΝΑΑ, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 700 άτομα. Μέχρι σήμερα, η ΝΑΑ για τη στέγασή της μισθώνει κτίρια που είναι διάσπαρτα στο κέντρο και την περιφέρεια της Πάτρας.

Η προτεινόμενη σύμπραξη εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την επίλυση του οξύτατου στεγαστικού προβλήματος των υπηρεσιών της ΝΑΑ και την αντικατάσταση των μισθωμένων κτιρίων της με κτίριο, τα οποίο θα έχει κατασκευαστεί για τη συγκεκριμένη χρήση και θα ικανοποιεί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές κατασκευής αλλά και λειτουργίας. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμπραξης, η οποία θα είναι 25 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του Διοικητηρίου, θα επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση και συντήρηση των υποδομών, μέσα από τον καθορισμό υψηλών προδιαγραφών συντήρησης και λειτουργίας, καθώς η τήρησή τους θα αποτελεί βασική παράμετρο για την αποπληρωμή του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί.

Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής και συντήρησης του νέου Διοικητηρίου ανέρχεται σε 30.000.000 ευρώ σε σημερινές τιμές. Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί και το κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο υπολογίζεται σε 20% του συνολικού προϋπολογισμού.

Για τον τελικό υπολογισμό των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβληθούν από το Δημόσιο στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που θα αναλάβει το Έργο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα έσοδά της από την εμπορική εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων του Διοικητηρίου, τα οποία και θα μειώσουν το ύψος των πληρωμών αυτών. Σημειώνεται ότι τα έσοδα αυτά ενδέχεται να είναι σημαντικά, λόγω της δυνατότητας που θα δοθεί στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων στο κτίριο που θα ανεγερθεί. Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από τους  διαγωνισμούς για την ανάθεση του Έργου.