Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την ανέγερση κτιρίου Διοικητηρίου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορίνθου

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την ανέγερση κτιρίου Διοικητηρίου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορίνθου

01.03.2007 - 13:13

Το αντικείμενο της σύμπραξης για την ανέγερση κτιρίου Διοικητηρίου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορίνθου (ΝΑΚ) αφορά στη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη συντήρηση, την τεχνική διαχείριση και ασφάλιση των κτιριακών υποδομών, με Αναθέτουσα Αρχή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορίνθου.

Το νέο Διοικητήριο θα καλύψει τις ανάγκες όλων των Διευθύνσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορίνθου, στεγάζοντας το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στη ΝΑΚ και που σήμερα στεγάζεται αποκλειστικά σε μισθωμένα κτίρια. Το νέο κτίριο θα κατασκευασθεί σε περιοχή εκτός του  κέντρου της πόλης της Κορίνθου. Έτσι, αφενός θα εξασφαλισθεί η εύκολη πρόσβαση σε αυτό και αφετέρου θα αποσυμφορηθεί το κέντρο της πόλης.

Η προτεινόμενη σύμπραξη εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την επίλυση του οξύτατου στεγαστικού προβλήματος των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορίνθου και την αντικατάσταση των μισθωμένων κτιρίων της με κτίριο, το οποίο θα έχει κατασκευαστεί για τη συγκεκριμένη χρήση και θα ικανοποιεί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές κατασκευής αλλά και λειτουργίας. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμπραξης, η οποία θα είναι 25 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του Διοικητηρίου, θα επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση και συντήρηση των υποδομών, μέσα από τον καθορισμό υψηλών προδιαγραφών συντήρησης και λειτουργίας, καθώς η τήρησή τους θα αποτελεί βασική παράμετρο για την αποπληρωμή του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί.

Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής και συντήρησης του νέου Διοικητηρίου ανέρχεται σε 19.000.000 ευρώ σε σημερινές τιμές. Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί και το κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο υπολογίζεται σε 20% του συνολικού προϋπολογισμού. Για τον τελικό υπολογισμό των πληρωμών που θα καταβληθούν από το Δημόσιο στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που θα αναλάβει το Έργο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα έσοδά της από την εκμετάλλευση των εμπορικών χώρων του Διοικητηρίου, τα οποία και θα μειώσουν το ύψος των πληρωμών αυτών. Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από τους  διαγωνισμούς για την ανάθεση του Έργου.