Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την ανακατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος ''Δόμπολη'' για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την ανακατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος ''Δόμπολη'' για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου

01.03.2007 - 13:15

Το αντικείμενο της σύμπραξης για την ανακατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος ''Δόμπολη'' στην πόλη των Ιωαννίνων για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου αφορά στη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την ανακατασκευή, τη συντήρηση, την τεχνική διαχείριση και ασφάλιση της εγκαταλειμμένης πτέρυγάς του, με Αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Ηπείρου.

Στο νέο κτίριο θα στεγασθούν 16 Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και συνολικά 350 άτομα. Μέχρι σήμερα, οι 14 από αυτές τις Υπηρεσίες στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια, διασκορπισμένα σε διάφορα σημεία της πόλης των Ιωαννίνων, τα οποία έχουν κατασκευασθεί για άλλες χρήσεις και δεν πληρούν τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών αυτών.
 
Η προτεινόμενη σύμπραξη εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων της Περιφέρειας Ηπείρου για την επίλυση του οξύτατου στεγαστικού προβλήματος των υπηρεσιών της και την αντικατάσταση των μισθωμένων κτιρίων της με κτίριο, το οποίο θα έχει κατασκευαστεί για τη συγκεκριμένη χρήση και θα ικανοποιεί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές κατασκευής αλλά και λειτουργίας. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμπραξης, η οποία θα είναι 25 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του Διοικητηρίου, θα επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση και συντήρηση των υποδομών, μέσα από τον καθορισμό υψηλών προδιαγραφών συντήρησης και λειτουργίας, καθώς η τήρησή τους θα αποτελεί βασική παράμετρο για την αποπληρωμή του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί.

Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος ανακατασκευής και συντήρησης του νέου κτιρίου ανέρχεται σε 16.000.000 ευρώ σε σημερινές τιμές. Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί και το κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο υπολογίζεται σε 20% του συνολικού προϋπολογισμού.

Για τον τελικό υπολογισμό των πληρωμών που θα καταβληθούν από το Δημόσιο στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που θα αναλάβει το Έργο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα έσοδά της από την εκμετάλλευση των εμπορικών χώρων του κτιρίου, τα οποία και θα μειώσουν το ύψος των πληρωμών αυτών. Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από τους  διαγωνισμούς για την ανάθεση του Έργου.