Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την κατασκευή και συντήρηση δύο νέων Δικαστικών Μεγάρων

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την κατασκευή και συντήρηση δύο νέων Δικαστικών Μεγάρων

06.09.2006 - 15:59

Η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη ως Προέδρου, Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα και Δικαιοσύνης κ. Α. Παπαληγούρα, καθώς και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Θ. Ξανθόπουλου, ενέταξε σήμερα στις διατάξεις του Νόμου 3389/2005 το έργο για την κατασκευή και συντήρηση δύο νέων Δικαστικών Μεγάρων στην Πάτρα και το Ηράκλειο.
Αντικείμενο της σύμπραξης αυτής είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση καθώς και εκμετάλλευση εμπορικών χώρων και χώρων στάθμευσης, για διάστημα 25 ετών από την έναρξη λειτουργίας, του νέου Δικαστικού Μεγάρου Πατρών και του νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου Κρήτης.
Αναθέτουσα Αρχή του έργου, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, είναι η ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και με βάση το καταστατικό της έχει σκοπό τη μελέτη, κατασκευή, επέκταση, επισκευή, συντήρηση, εξοπλισμό και οργάνωση, μεταξύ άλλων, των δικαστικών κτιρίων και των σωφρονιστικών καταστημάτων.
Στόχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι τα νέα δικαστικά κτίρια να αποτελέσουν υπόδειγμα συγχρόνων σύνθετων εγκαταστάσεων, βάσει διεθνών προδιαγραφών. Επιπλέον, με την υπαγωγή της προτεινόμενης σύμπραξης στις διατάξεις του Νόμου για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα αναμένεται να καταστεί εφικτή η επιδιωκόμενη αναβάθμιση της ποιότητας απονομής της δικαιοσύνης σε συντομότερο χρονικό ορίζοντα. Η υλοποίηση των δύο νέων δικαστικών μεγάρων έχει τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών και έχει τύχει θερμής αποδοχής από τους μελλοντικούς χρήστες (δικηγορικοί σύλλογοι, δικαστές κλπ).
Επισημαίνεται ότι η απονομή της δικαιοσύνης δεν θα αποτελέσει αντικείμενο της σύμπραξης, δεδομένου ότι ανήκει αποκλειστικά στην Ελληνική Πολιτεία.
Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής και συντήρησης των δύο νέων δικαστικών μεγάρων ανέρχεται σε ευρώ 100.000.000 σε σημερινές τιμές. Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί και το κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο υπολογίζεται σε 20% του συνολικού προϋπολογισμού. Για τον τελικό υπολογισμό των πληρωμών που θα καταβληθούν από το Δημόσιο στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που θα αναλάβει το Έργο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα έσοδά της από την εκμετάλλευση των εμπορικών χώρων και των χώρων στάθμευσης των Δικαστικών Μεγάρων, τα οποία και θα μειώσουν το ύψος των πληρωμών αυτών. Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από τους διαγωνισμούς για την ανάθεση του Έργου.