Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την κατασκευή και συντήρηση νέων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την κατασκευή και συντήρηση νέων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

06.09.2006 - 17:28

Η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη ως Προέδρου, Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μ. Γιαννάκου, καθώς και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Θ. Ξανθόπουλου, ενέταξε σήμερα στις διατάξεις του Νόμου 3389/2005 το έργο για την κατασκευή και συντήρηση τεσσάρων κτιρίων Σχολών, ενός κτιρίου Διοίκησης και ενός κτιρίου αμφιθεάτρων και σεμιναρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Το αντικείμενο της σύμπραξης αυτής αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και ασφάλιση, για διάστημα 25 ετών από την έναρξη λειτουργίας των κτιρίων, συνολικά 6 νέων κτιρίων (κτίρια Διοίκησης, Σχολών και αμφιθεάτρων ? σεμιναρίων) σε πέντε πόλεις της Πελοποννήσου - την Τρίπολη, την Καλαμάτα, την Κόρινθο, το Ναύπλιο και τη Σπάρτη.
Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στεγάζονται προσωρινά σε κτίρια που έχουν προσφερθεί από τις τοπικές κοινωνίες και έχουν ανακαινισθεί με χορηγική υποστήριξη. Από τη συνεχή εξέλιξη των Σχολών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αλλά και από τη σταθερή προτίμηση των υποψήφιων φοιτητών, έχει διαπιστωθεί ότι θα πρέπει άμεσα να αυξηθούν οι κτιριακές υποδομές του Πανεπιστημίου, ώστε να καλυφθούν τόσο οι υπάρχουσες όσο και οι βραχυπρόθεσμες μελλοντικές ανάγκες.
Επιπλέον, η ύπαρξη σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων για τις σχολές αλλά και τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα συμβάλει στην προαγωγή του επιστημονικού έργου από την πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και θα συμβάλει στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ο ιδιωτικός φορέας που θα επιλεγεί για την υλοποίηση αυτού του έργου θα αναλάβει την κατασκευή και τη χρηματοδότησή του, καθώς και τη συντήρηση αυτών των νέων κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας για μία χρονική περίοδο 25 ετών μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής των κτιρίων. Η αποπληρωμή του ιδιωτικού φορέα θα γίνεται από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με ετήσιες πληρωμές μετά την έναρξη της λειτουργίας των υποδομών. Το ύψος των πληρωμών θα εξαρτάται από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας που θα ορισθούν εκ των προτέρων. Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής, του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής και συντήρησης σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανέρχεται σε σημερινές τιμές σε ευρώ 84.000.000. Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί το κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο υπολογίζεται σε 20% του συνολικού προϋπολογισμού. Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από το διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης σύμπραξης.