Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την κατασκευή και συντήρηση τριών νέων Καταστημάτων Κράτησης

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την κατασκευή και συντήρηση τριών νέων Καταστημάτων Κράτησης

06.09.2006 - 15:52

Η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη ως Προέδρου, Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα και Δικαιοσύνης κ. Α. Παπαληγούρα, καθώς και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Θ. Ξανθόπουλου, ενέταξε σήμερα στις διατάξεις του Νόμου 3389/2005 το έργο για την κατασκευή και συντήρηση τριών νέων καταστημάτων κράτησης στη Θεσσαλονίκη, τη Μαγνησία και την Κορινθία.
Αντικείμενο της σύμπραξης αυτής είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, καθώς και εκμετάλλευση εμπορικών χώρων και χώρων στάθμευσης, για διάστημα 25 ετών από την έναρξη της λειτουργίας τους, τριών καταστημάτων κράτησης στη Θεσσαλονίκη, τη Μαγνησία και την Κορινθία. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι, επίσης, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».
Με την υπαγωγή της προτεινόμενης σύμπραξης στις διατάξεις του Νόμου για τις ΣΔΙΤ είναι εφικτή η υλοποίηση του στόχου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δημιουργία καταστημάτων κράτησης σε συντομότερο χρονικό διάστημα και την αποσυμφόρηση ή και σταδιακή κατάργηση των ήδη υπαρχόντων.
Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός της σωφρονιστικής πολιτικής αλλά και το σωφρονιστικό έργο δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο της σύμπραξης, δεδομένου ότι ανήκουν αποκλειστικά στην Ελληνική Πολιτεία.
Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής και συντήρησης των τριών καταστημάτων κράτησης ανέρχεται σε σημερινές τιμές σε 198.000.000 ευρώ. Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί και το κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο υπολογίζεται σε 20% του συνολικού προϋπολογισμού. Για τον τελικό υπολογισμό των πληρωμών που θα καταβληθούν από το Δημόσιο στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που θα αναλάβει το Έργο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα έσοδά της από την εκμετάλλευση των εμπορικών χώρων και των χώρων στάθμευσης των Καταστημάτων Κράτησης, τα οποία και θα μειώσουν το ύψος των πληρωμών αυτών. Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από τους διαγωνισμούς για την ανάθεση του Έργου.
Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα ευρώ 200.000.000, για την έγκριση της υπαγωγής της σύμπραξης στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 ελήφθη ομόφωνη απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής, με βάση το άρθρο 2 παρ. 2 του νόμου αυτού.