Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την κατασκευή και συντήρηση 31 νέων σχολικών μονάδων στην Κεντρική Μακεδονία

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την κατασκευή και συντήρηση 31 νέων σχολικών μονάδων στην Κεντρική Μακεδονία

06.09.2006 - 17:32

Η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη ως Προέδρου, Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μ. Γιαννάκου, καθώς και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Θ. Ξανθόπουλου, ενέταξε σήμερα στις διατάξεις του Νόμου 3389/2005 το έργο για την κατασκευή και συντήρηση 31 νέων σχολικών μονάδων στην Κεντρική Μακεδονία.
Αντικείμενο της σύμπραξης αυτής είναι η κατασκευή και τεχνική διαχείριση (συντήρηση, φύλαξη, καθαριότητα) 31 νέων σχολικών μονάδων στην Περιφέρειας της Μακεδονίας.
Η σύμπραξη αυτή είναι η δεύτερη που εγκρίνεται για την υλοποίηση σχολικών κτιρίων και εξυπηρετεί, όπως και η πρώτη που αφορούσε στην κατασκευή και συντήρηση 27 σχολικών μονάδων στην Αττική, τους στρατηγικούς στόχους του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) για την εξάλειψη της διπλοβάρδιας σε όλη την Ελλάδα, την αντικατάσταση των μισθωμένων σχολείων με νέα δημόσια κτίρια και την αναβάθμιση σχολικών μονάδων που ήδη λειτουργούν.
Το έργο της κατασκευής των σχολείων αυτών θα προκηρυχθεί σε δυο διαγωνισμούς. Οι ιδιωτικοί φορείς - ανάδοχοι των δύο έργων θα αναλάβουν την κατασκευή και τη χρηματοδότησή τους, καθώς και τη συντήρηση αυτών των σχολείων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας για μία χρονική περίοδο 25 ετών. Η αποπληρωμή των ιδιωτικών φορέων θα γίνεται από τον ΟΣΚ με ετήσιες πληρωμές μετά την έναρξη της λειτουργίας των σχολείων. Το ύψος των πληρωμών θα εξαρτάται από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας που θα ορισθούν εκ των προτέρων. Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορά στα συγκεκριμένα σχολεία καθώς και το εκπαιδευτικό τους έργο θα πραγματοποιείται, αποκλειστικά από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η υλοποίηση της εγκριθείσας σύμπραξης δεν περιορίζει την υλοποίηση των δράσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την μορφή προκήρυξης που ακολουθείται μέχρι σήμερα. Οι δύο εγκριθείσες συμπράξεις για την υλοποίηση νέων σχολικών μονάδων έρχονται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με στόχο να μειώσουν τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού του ΟΣΚ.
Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής και τεχνικής διαχείρισης των 31 νέων σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΚ, ανέρχεται σε ευρώ 116.000.000. Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί το κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο υπολογίζεται σε 20% του συνολικού προϋπολογισμού. Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το δημόσιο θα καθορισθεί από τους διαγωνισμούς για την ανάθεση των Συμβάσεων Σύμπραξης.