Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση 23 νέων σχολικών κτιρίων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση 23 νέων σχολικών κτιρίων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων

01.03.2007 - 13:17

Το αντικείμενο της σύμπραξης για την υλοποίηση 23 νέων σχολικών κτιρίων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων αφορά στη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη συντήρηση, την τεχνική διαχείριση (φύλαξη και καθαριότητα) και ασφάλιση των κτιριακών υποδομών τους, με Αναθέτουσα Αρχή τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων.

Η σύμπραξη αυτή είναι η τρίτη που εγκρίνεται για την υλοποίηση σχολικών κτιρίων και εξυπηρετεί - όπως και οι δύο πρώτες που αφορούν στην κατασκευή και συντήρηση 58 σχολικών μονάδων στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία - τους στρατηγικούς στόχους του ΟΣΚ για την εξάλειψη της διπλοβάρδιας σε όλη την Ελλάδα, την αντικατάσταση των μισθωμένων σχολείων με νέα δημόσια κτίρια και την αναβάθμιση σχολικών μονάδων που ήδη λειτουργούν. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμπραξης, η οποία θα είναι 25 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας των νέων σχολικών μονάδων, θα επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση και συντήρηση των υποδομών, μέσα από τον καθορισμό υψηλών προδιαγραφών συντήρησης και λειτουργίας, καθώς η τήρησή τους θα αποτελεί βασική παράμετρο για την αποπληρωμή του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί.

Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορά στα συγκεκριμένα σχολεία καθώς και το εκπαιδευτικό τους έργο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η υλοποίηση της εγκριθείσας σύμπραξης δεν περιορίζει την υλοποίηση των δράσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την μορφή προκήρυξης που ακολουθείται μέχρι σήμερα. Οι τρεις εγκριθείσες συμπράξεις για την υλοποίηση νέων σχολικών μονάδων έρχονται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με στόχο να μειώσουν τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού του ΟΣΚ.

Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής και συντήρησης ανέρχεται σε 63.000.000 ευρώ σε σημερινές τιμές. Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί και το κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο υπολογίζεται σε 20% του συνολικού προϋπολογισμού. Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από τους  διαγωνισμούς για την ανάθεση του Έργου.