Αρχική >> Νέα >> Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με θέμα τις ΣΔΙΤ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με θέμα τις ΣΔΙΤ

08.11.2006 - 17:29

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, με τίτλο: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στόχοι του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι:

  • Η παρουσίαση του Νόμου 3389/2005 για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
  • Η ενημέρωση όσον αφορά τις δυνατότητες που παρουσιάζονται στους Δημόσιους φορείς για συνεργασίες με τον Ιδιωτικό Τομέα για την υλοποίηση έργων και την παροχή υπηρεσιών, μέσω εναλλακτικών μορφών ΣΔΙΤ
  • Η μεταφορά στους συμμετέχοντες τεχνογνωσίας που θα τους επιτρέπει να διακρίνουν εάν η επιλογή μιας σύμπραξης παρουσιάζει πραγματική προστιθέμενη αξία για το Δημόσιο
  • Η παρουσίαση αναλυτικά των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν για την πραγματοποίηση μίας σύμπραξης
  • Τέλος η παρουσίαση καλών πρακτικών από συμπράξεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί με επιτυχία, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών έργων και την εφαρμογή τους στην πράξη

Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Γ' ΚΠΣ, απευθύνεται σε στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού (φορείς, οι οποίοι σύμφωνα με το Νόμο 3389/2005 δύνανται να αιτηθούν την υπαγωγή προτάσεων τους στο Νόμο αυτό), των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με θέματα αναπτυξιακού προγραμματισμού, συμβάσεων του δημοσίου τομέα, τεχνικών έργων και προμηθειών.
Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 3 ημερών και θα υλοποιηθεί από τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2006 και μέχρι και την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2006 στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.