Αρχική >> Νέα >> Επτά (7) Σχήματα υπέβαλαν προσφορά στο Διαγωνισμό για την επιλογή Συμβούλου για την υλοποίηση του νέου Γενικού Νοσοκομείου Πρεβέζης με ΣΔΙΤ

Επτά (7) Σχήματα υπέβαλαν προσφορά στο Διαγωνισμό για την επιλογή Συμβούλου για την υλοποίηση του νέου Γενικού Νοσοκομείου Πρεβέζης με ΣΔΙΤ

25.10.2007 - 15:21

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2007, στα γραφεία της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. η διαδικασία υποβολής προσφορών για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση του νέου Γενικού Νοσοκομείου Πρεβέζης με με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα». .

Τα σχήματα που κατέθεσαν προσφορά για το διαγωνισμό του Συμβούλου είναι τα ακόλουθα, με χρονική σειρά προτεραιότητας υποβολής της πρότασής τους:

1.  Σύμπραξη: 
-     BAYERISCHE HYPO - UND VEREINSBANK AG 
-     ΜΕΑΣ Ε.Π.Ε. Σ.ΒΩΚΟΣ- Π.ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ- Ε.ΔΙΓΩΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
-     Κ. ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ - Α. ΒΙΚΕΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. 
-     DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ A.E. 
-     Ι. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

2.  Σύμπραξη: 
-     ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
-     GRANT THORNTON A.E. 
-     GRANT THORNTON UK LLP 
-     ΕΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε 
-     TEAM M-H ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ 
-     ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 
-     WS ATKINS INTERNATIONAL Ltd 
-     ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Μ. & Π. ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ

3.  Σύμπραξη: 
-     ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS» 
-     ERNST & YOUNG LLP 
-     ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ, ΗΛΙΑΔΟΥ, ΒΕΚΡΗΣ, ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
-     ΚΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
-     ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Α.Ε. 
-     ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 
-     ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.

4.  Σύμπραξη: 
-     ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
-     ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 
-     Σ.Ν. ΣΑΓΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
-     KING HELLAS Α.Ε., ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (KING HELLAS INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANTS) 
-     ΠΕΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ 
-     DELCO ΕΠΕ - Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
-     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ «ΜΑΚΤΕ ΕΠΕ»

5.  Σύμπραξη: 
-     DTZ ΕΛΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ 
-     DTZ HOLDINGS PLC 
-     Γ.Δ ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.Θ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, Α.Π ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
-     ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Ε.Π.Ε. 
-     ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ε.Π.Ε. 
-     ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε. 
-     ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

6.  Σύμπραξη: 
-     ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 
-     DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS AE 
-     ΑΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ 
-     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ)

7.  Σύμπραξη: 
-     KANTOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ 
-     ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 
-     PKF LLP 
-     Τ.Ι.ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 
-     ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ 
-     ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
-     ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.