Αρχική >> Νέα >> Επτά (7) σχήματα υπέβαλαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό για την υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Ηλείας με ΣΔΙΤ

Επτά (7) σχήματα υπέβαλαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό για την υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Ηλείας με ΣΔΙΤ

03.07.2012 - 15:33

Υποβλήθηκαν σήμερα, Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 οι Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α' Φάση του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης που θα αναλάβει το Έργο: "Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Ηλείας με ΣΔΙΤ".

Οι ακόλουθοι υποψήφιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον:

  1. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
  2. Ένωση εταιρειών ARCHΙRODON GROUP - INTRAKAT - ENVITEC
  3. Ένωση εταιρειών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J&P ΑΒΑΞ - ΑΑΓΗΣ
  4. Ένωση Προσώπων ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ - ΕΡΕΤΒΟ
  5. TERMOKIMIK CORPORATION IMPIANTI E PROCEDIMENTI INDUSTRIALI
  6. ΤΟΞΟΤΗΣ
  7. Ένωση εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ

Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα επιλεγεί για σύμπραξη διάρκειας είκοσι επτά (27) ετών και θα αναλάβει την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Νομού Ηλείας, δυναμικότητας περίπου 100.000 τόνων. Η χρηματοδότηση του Έργου θα πραγματοποιηθεί με ιδιωτικά κεφάλαια και κοινοτικούς πόρους.

Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται η περιβαλλοντικά φιλική και ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, ενώ αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την επίτευξη της αειφορίας στη διαχείριση αποβλήτων συνολικά στην Ελλάδα. Τα έργα ΣΔΙΤ εισαγάγουν μια διαφορετική φιλοσοφία και αντίληψη στην υλοποίηση υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, βασισμένη στο συστηματικό έλεγχο και παρακολούθηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων από τη διαχείριση των απορριμμάτων σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου και σύνδεση της αμοιβής του αναδόχου με την επίτευξη μετρήσιμων στόχων.