Αρχική >> Νέα >> Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τη διεξαγωγή του Ανοικτού Διαγωνισμού: ''Επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση του νέου Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα''

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τη διεξαγωγή του Ανοικτού Διαγωνισμού: ''Επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση του νέου Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα''

04.10.2007 - 15:48

Σε σχέση με την εν θέματι προκήρυξη σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1433/150/3.10.2007 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε , παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών για είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες.

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 25.10.2007 και ώρα 12:00 με τους ίδιους ακριβώς όρους της διακήρυξης, αντί της αρχικής ορισθείσας ημερομηνίας της 5.10.2007

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Χρήστος Στάντζος