Αρχική >> Νέα >> Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισμού για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισμού για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας

07.09.2012 - 14:52

Επιλέχθηκαν τρία (3) σχήματα που συνεχίζουν στη Β' φάση του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με ανταγωνιστικό διάλογο για την επιλογή αναδόχου του έργου: "Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας με ΣΔΙΤ".

Οι προεπιλεγέντες αναφέρονται κατά χρονική σειρά κατάθεσης του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους:

  1. Ένωση εταιριών ARCHIRODON GROUP - INTRAKAT - ΕNVITEC
  2. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
  3. Ένωση εταιριών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας, δυναμικότητας περίπου 110.000 τόνων απορριμμάτων ετησίως. Η χρηματοδότηση του Έργου θα πραγματοποιηθεί με ιδιωτικά κεφάλαια και κοινοτικούς πόρους.

Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα επιλεγεί για σύμπραξη διάρκειας είκοσι επτά (27) ετών, με βασικό κριτήριο το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων. Επιτρέπονται όλες οι δόκιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις την ευρωπαϊκής νομοθεσίας με πλήρη διαφάνεια και διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.