Αρχική >> Νέα >> Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισμού για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Νομού Σερρών

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισμού για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Νομού Σερρών

10.09.2012 - 10:53

Επιλέχτηκαν τέσσερα (4) σχήματα που συνεχίζουν στη Β' φάση του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με ανταγωνιστικό διάλογο για την επιλογή αναδόχου του έργου: "Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών με ΣΔΙΤ".

Οι προεπιλεγέντες αναφέρονται κατά χρονική σειρά κατάθεσης του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους:

  1. Ένωση εταιριών ARCHIRODON GROUP - INTRAKAT - ΕNVITEC
  2. Ένωση εταιριών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J&P ΑΒΑΞ
  3. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
  4. NOVAERA HELLAS

Αντικείμενο του έργου είναι μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Σερρών. Η συνολική ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση απορριμμάτων εκτιμάται σε 90.000 τόνους, ενώ η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί με ιδιωτικά κεφάλαια και κοινοτικούς πόρους.

Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα επιλεγεί για σύμπραξη διάρκειας είκοσι επτά (27) ετών, με βασικό κριτήριο το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων. Επιτρέπονται όλες οι δόκιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις την ευρωπαϊκής νομοθεσίας με πλήρη διαφάνεια και διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.