Αρχική >> Νέα >> Πέντε (5) Σχήματα υπέβαλαν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης ''Χρηματοδότηση, μελέτη, μετασκευή, ανακατασκευή και τεχνική διαχείριση Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού επί των υφισταμένων εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Φαλήρου'' με ΣΔΙΤ.

Πέντε (5) Σχήματα υπέβαλαν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης ''Χρηματοδότηση, μελέτη, μετασκευή, ανακατασκευή και τεχνική διαχείριση Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού επί των υφισταμένων εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Φαλήρου'' με ΣΔΙΤ.

25.10.2007 - 20:44


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υποβλήθηκαν σήμερα οι Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α' Φάσης του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Κλειστή Διαδικασία για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο ''Χρηματοδότηση, μελέτη, μετασκευή, ανακατασκευή και τεχνική διαχείριση Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού επί των υφισταμένων εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Φαλήρου'' με ΣΔΙΤ.

Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβλήθηκαν από πέντε (5) υποψηφίους και συγκεκριμένα τις παρακάτω Εταιρείες ή Ενώσεις εταιριών:
 
1. ΕΝΩΣΗ HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GMBH - J&P ΑΒΑΞ A.E. - ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
2. ΕΝΩΣΗ ATE BANK Α.Ε. - ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ATE - ΘΕΜΕΛΗ A.E.
3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.
4. ΕΝΩΣΗ INNISFREE- ΕΔΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.T.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΕΛΕΡΓΟ Α.Ε. - ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. - ΝΟΣΤΟΣ Α.Ε.
5. ΓΕΚ Α.Ε.

Ο σημερινός διαγωνισμός με την ευρεία συμμετοχή εταιρειών εντάσσεται στο πλαίσιο των σχεδιασμών του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης για την αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Αντικείμενο της σύμπραξης αποτελεί η χρηματοδότηση, μελέτη, ανακατασκευή και μετασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου στον Ολυμπιακό Πόλο του Φαλήρου σε Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο. Περαιτέρω, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης που θα επιλεγεί, θα αναλάβει και την παροχή όλων των αναγκαίων υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης για την περίοδο λειτουργίας του. Η εκμετάλλευση και λειτουργία του Συνεδριακού Κέντρου δεν αποτελεί αντικείμενο της σύμπραξης αυτής. Οι διαδικασίες για την επιλογή του φορέα εκμετάλλευσης (operator), εξελίσσονται παράλληλα με τις διαδικασίες επιλογής Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου έχει εκτιμηθεί στα 54 εκ. ευρώ, πλέον 20 % για τη βαριά συντήρηση και ασφάλιση των εγκαταστάσεων. Η διάρκεια της Σύμπραξης θα είναι 25 έτη.

Με το έργο αυτό, το οποίο αποτελεί το δεύτερο έργο ΣΔΙΤ που προκηρύσσεται βάσει του Νόμου 3389/2005, η Αθήνα αποσκοπεί στην προσέλκυση επισκεπτών υψηλού επιπέδου, στη δικτύωση των Ελληνικών επιχειρήσεων με ξένους φορείς και οργανισμούς, στην προβολή του επιστημονικού έργου που συντελείται στην Ελλάδα και, εν τέλει, στην τοποθέτηση της Αθήνας, στον παγκόσμιο χάρτη συνεδριακού τουρισμού, ιδιαίτερα μετά την επιτυχημένη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων.


Aθήνα, 25.10.2007