Αρχική >> Νέα >> Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφοράς για το διαγωνισμό επιλογής συμβούλου για το Παιδιατρικό και Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφοράς για το διαγωνισμό επιλογής συμβούλου για το Παιδιατρικό και Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

21.06.2007 - 10:43

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τη διεξαγωγή του Ανοικτού Διαγωνισμού: '' Επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση (α) Παιδιατρικού και (β) νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα''

Σε σχέση με την εν θέματι προκήρυξη σας γνωρίζουμε ότι , σύμφωνα με την 1281/139/20.06.2007 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε , παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες. Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12.07.2007 και ώρα 12:00 με τους ίδιους ακριβώς όρους της διακήρυξης, αντί της αρχικής ορισθείσας ημερομηνίας της 22.06.2007