Αρχική >> Νέα >> 5 Σχήματα υπέβαλαν προσφορά στο Διαγωνισμό για την επιλογή Τεχνικού Συμβούλου και 3 Σχήματα στο Διαγωνισμό για την επιλογή Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την Υλοποίηση Κτιρίων Στέγασης Δημόσιων Υπηρεσιών με ΣΔΙΤ

5 Σχήματα υπέβαλαν προσφορά στο Διαγωνισμό για την επιλογή Τεχνικού Συμβούλου και 3 Σχήματα στο Διαγωνισμό για την επιλογή Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την Υλοποίηση Κτιρίων Στέγασης Δημόσιων Υπηρεσιών με ΣΔΙΤ

18.06.2007 - 17:46


Ολοκληρώθηκε σήμερα, Δευτέρα 18 Ιουνίου 2007, στα γραφεία της ΕΓΣΔΙΤ η διαδικασία υποβολής προσφορών στον πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό σε μία φάση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών - Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ για την επιλογή Τεχνικού και Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την Υλοποίηση Κτιρίων Στέγασης Δημόσιων Υπηρεσιών με ΣΔΙΤ.

Οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν προσφορά για το διαγωνισμό του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου είναι τα ακόλουθα, με χρονική σειρά προτεραιότητας υποβολής της πρότασής τους:

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2. ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

3. KPMG CORPORATE FINANCE S.A.S.

Τα σχήματα που κατέθεσαν προσφορά για το διαγωνισμό του Τεχνικού Συμβούλου είναι τα ακόλουθα, με χρονική σειρά προτεραιότητας υποβολής της πρότασής τους:

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΛΔΚ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ

2. ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

3. FABER MAUNSEL LIMITED
ΚΙΩΝ Α.Τ.Ε.

4. ΑDO A.E.
ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ Α.Τ.Ε.Μ.

5. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΜΕΤΕ) Α.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΗΜ) ΕΠΕ
ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΔΑΜ ΚΩΣΤΙΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.