Αρχική >> Νέα >> 7ο ετήσιο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

7ο ετήσιο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

09.11.2006 - 17:12

Την Πέμπτη 9 και Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2006, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 7ο ετήσιο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), που διοργανώθηκε από την εταιρία City & Financial, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Το συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν προσκεκλημένοι ομιλητές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, χαιρέτησαν ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, κος Γεώργιος Αλογοσκούφης, ο Υφυπουργός Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κος Αθανάσιος Νάκος, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κος Γιώργος Καλός, ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κος Αθανάσιος Γιαννόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, κος Γιώργος Βλάχος και ο Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ, κος Λεωνίδας Κορρές.

Το συνέδριο αυτό αποτέλεσε μια μεγάλη ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα του συνεδρίου ήταν τέτοιο, ώστε αντί να εστιάσει σε περιγραφές συμπράξεων σε εθνικό επίπεδο, επικεντρώθηκε σε διαφορετικές θεματικές ενότητες, όπως οι Μεταφορές, η Εκπαίδευση, η Υγεία, η Στέγαση Δημόσιων Υπηρεσιών, οι Φυλακές και η διαχείριση Αποβλήτων, τομείς στους οποίους υλοποιούνται σήμερα έργα ΣΔΙΤ, δίνοντας έμφαση σε ανοιχτές συζητήσεις, καθώς και σε παρουσιάσεις γύρω από επιλεγμένες μελέτες περιπτώσεων κάνοντας έτσι εφικτή την ανταλλαγή απόψεων και τη διάχυση γνώσης. Η συνεισφορά τόσο των ξένων, όσο και των Ελλήνων ομιλητών που έχουν εμπλακεί σε σχετικά έργα και διαθέτουν την απαραίτητη πείρα και τεχνογνωσία, ήταν καθοριστική και συνέβαλλε στην ενημέρωση των συμμετεχόντων. Επίσης, προηγήθηκε του συνεδρίου ένα μονοήμερο (8 Νοέμβριου 2006), γύρω από βασικές πτυχές των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα καλύπτοντας νομικά, τεχνικά και χρηματοοικονομικά θέματα.

Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από τις εργασίες του Συνεδρίου είναι ότι οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν μία πρόσφορη συμπληρωματική λύση για την υλοποίηση έργων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά έργων ΣΔΙΤ είναι ταχύτατες, όλο και περισσότερες χώρες προχωρούν στην υιοθέτηση θεσμικού πλαισίου που διευκολύνει την ευρύτερη υλοποίησή τους, ενώ συνεχώς δημιουργούνται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που συμπληρώνουν τη χρηματοδότηση των έργων αυτών. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε τομείς και σε θέματα ιδιαίτερης προτεραιότητας και σημασίας, ανταλλάσσοντας ιδέες και καλές πρακτικές, με στόχο τη διάχυση τεχνογνωσίας και εμπειρίας που σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΣΔΙΤ.