Αρχική >> Νέα >> 8 Σχήματα στο διαγωνισμό της ΔΕΠΑΝΟΜ για την επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση (α) Παιδιατρικού και (β) Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

8 Σχήματα στο διαγωνισμό της ΔΕΠΑΝΟΜ για την επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση (α) Παιδιατρικού και (β) Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

12.07.2007 - 17:46

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007, στα γραφεία της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. η διαδικασία υποβολής προσφορών στον Ανοιχτό Διαγωνισμό για την επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση (α) Παιδιατρικού και (β) νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Τα σχήματα που κατέθεσαν προσφορά είναι τα ακόλουθα, με χρονική σειρά προτεραιότητας υποβολής της πρότασής τους:

1.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS AE
ΑΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ)

2.
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
KING STURGE LLP
Σ.Ν. ΣΑΓΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
KING HELLAS Α.Ε., ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (KING HELLAS INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANTS)
ΠΕΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ
DELCO ΕΠΕ - Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ «ΜΑΚΤΕ ΕΠΕ»

3.
ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ
ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
PKF LLP
Τ.Ι.ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ
ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

4.
DTZ ΕΛΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ
DTZ HOLDINGS PLC
Γ.Δ ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.Θ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, Α.Π ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΧΑΡΡΥ Κ. ΜΠΟΥΓΑΔΕΛΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΡΧ/ΝΕΣ Α.Ε με διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Τ.Ε.Ρ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΕ»
Θ. ΤΣΙΜΩΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ με διακριτικό τίτλο ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε.
JOHNS HOPKINS MEDICINE INTERNATIONAL LLC

5.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
GRANT THORNTON A.E.
GRANT THORNTON UK LLP
ΕΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε
TEAM MH ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Μ. & Π. ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ

6.
EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
DEPFA BANK PLC
CURRIE & BROWN INTERNATIONAL LIMITED
CONSEN ΕΠΕ
Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΕΜΠΕΡΗΣ - ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ - ΛΑΜΠΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

7.
BAYERISCHE HYPO  UND VEREINSBANK AG
ΜΕΑΣ Ε.Π.Ε.
Σ.ΒΩΚΟΣ Π.ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.ΔΙΓΩΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Κ. ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ  Α. ΒΙΚΕΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ A.E.
Ι. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

8.
ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS»
ERNST & YOUNG LLP
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ, ΗΛΙΑΔΟΥ, ΒΕΚΡΗΣ, ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΛΕΙΑΣ - Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.
ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.
ELXIS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.