Αρχική >> Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

31.10.2012

Η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την προετοιμασία φακέλου για την υποβολή αιτήματος επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα...

30.10.2012

Εγκρίθηκαν τα τελικά τεύχη δημοπράτησης του έργου από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ και την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ), και πλέον οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές εντός Δεκεμβρίου 2012.

Πρόκειται για το πρώτο έργο ΣΔΙΤ στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων και αφορά στη...

26.10.2012

Με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων κ. Χατζηδάκη και Οικονομικών κ. Στουρνάρα, ορίστηκε το νέο Επενδυτικό Συμβούλιο του προγράμματος JESSICA.

Πρόεδρος του Επενδυτικού Συμβουλίου JESSICA ορίστηκε ο Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ Νικόλαος Μαντζούφας και μέλη ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας...

25.10.2012

Εγκρίθηκαν σήμερα, με Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ, τα έργα υλοποίησης τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων σε Δυτική Αττική (Φυλή, Άνω Λιόσια), Βορειοανατολική και Νοτιοανατολική Αττική, με αναθέτουσα αρχή τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).

Οι μονάδες θα έχουν μέγιστη δυναμικότητα διαχείρισης έως 1,...

15.10.2012

Καθορίστηκε σήμερα, με Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ, ανώτατο όριο πιστώσεων για πληρωμές συμβατικού ανταλλάγματος προς ιδιωτικούς φορείς σύμπραξης, στο πλαίσιο της εύρυθμης δημοσιονομικής λειτουργίας. Σύμφωνα με την απόφαση, το σύνολο των αμοιβών διαθεσιμότητας σε έργα ΣΔΙΤ του νόμου 3389/2005 δεν θα υπερβαίνει ετησίως το δέκα τοις...

11.10.2012

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θέτει σε διαβούλευση το σχέδιο του τεύχους Α' Φάσης του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία, για την υλοποίηση του έργου ψηφιακής καταγραφής, αποθήκευσης και διάθεσης των πρακτικών των συνεδριάσεων στα πρωτοδικεία, εφετεία (πολιτικά και ποινικά) και ειρηνοδικεία της...

10.09.2012

Επιλέχτηκαν τέσσερα (4) σχήματα που συνεχίζουν στη Β' φάση του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με ανταγωνιστικό διάλογο για την επιλογή αναδόχου του έργου: "Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών με ΣΔΙΤ".

Οι προεπιλεγέντες αναφέρονται κατά χρονική σειρά κατάθεσης του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους:

  1. ...
07.09.2012

Επιλέχθηκαν τρία (3) σχήματα που συνεχίζουν στη Β' φάση του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με ανταγωνιστικό διάλογο για την επιλογή αναδόχου του έργου: "Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας με ΣΔΙΤ".

Οι προεπιλεγέντες αναφέρονται κατά χρονική σειρά κατάθεσης του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους...

04.09.2012
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενέκρινε τη συμμετοχή των 5 προεπιλεγέντων υποψηφίων στον ανταγωνιστικό διάλογο για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ».
Οι 5 υποψήφιοι που προεπιλέχτηκαν κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού και υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στον...
09.08.2012

Εγκρίθηκε με Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ το έργο υλοποίησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων του Ν. Αχαΐας, με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Πατρέων. Το έργο θα έχει συνολική ετήσια δυναμικότητα επεξεργασίας περίπου 150.000 τόνων απορριμμάτων και η σύμπραξη θα έχει διάρκεια έως 27 έτη. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί μέσω...

Σελίδες