Αρχική >> Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

04.09.2007

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2007, στα γραφεία της ΕΓΣΔΙΤ η διαδικασία υποβολής προσφορών για τους πρόχειρους δημόσιους διαγωνισμόυς σε μία φάση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών - Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ για την επιλογή Τεχνικού και Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την Υλοποίηση Κτιρίων Στέγασης Δημόσιων Υπηρεσιών με ΣΔΙΤ....

31.08.2007

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Παρασκευή 31 Αυγούστου 2007, στα γραφεία της ΕΓΣΔΙΤ η διαδικασία υποβολής προσφορών στον Ανοιχτό Διαγωνισμό για την επιλογή συμβούλου για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας σε 12 Ελληνικούς Λιμένες για την Κάλυψη των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών Ασφαλείας με ΣΔΙΤ. Τα σχήματα που κατέθεσαν προσφορά...

20.08.2007

Η Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης του Υπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει την παράταση του χρόνου υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το δημόσιο διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο :«Μελέτη, Χρηματοδότηση, Μετασκευή, Ανακατασκευή, Τεχνική Διαχείριση και εν γένει...

02.08.2007

Το αντικείμενο της Σύμπραξης για την υλοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος Διοικητικού Πάρκου Αλεξανδρούπολης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση, ασφάλιση και εμπορική εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων των νέων κτιριακών υποδομών, με Αναθέτουσα Αρχή το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου.

Το κτιριακό...

02.08.2007

Το αντικείμενο της Σύμπραξης για την υλοποίηση δικτύων αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Ραφήνας αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των νέων υποδομών, με Αναθέτουσα Αρχή το Δήμο Ραφήνας.

Το έργο αυτό εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Ραφήνας, ενώ για...

02.08.2007

Το αντικείμενο της Σύμπραξης για την υλοποίηση υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών, με σκοπό την πλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από τις Κοινοτικές Οδηγίες σχετικά...

02.08.2007

Το αντικείμενο της Σύμπραξης για την υλοποίηση του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Βορείου Ελλάδας αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση, την παροχή του απαραίτητου ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, περιλαμβανομένης της αντικατάστασης και συντήρησής του, καθώς και στην εμπορική εκμετάλλευση...

02.08.2007

Το αντικείμενο της Σύμπραξης για την υλοποίηση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη, ασφάλιση και εμπορική εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων και χώρων στάθμευσης των κτιριακών εγκαταστάσεων, για τη στέγαση των υπηρεσιών...

02.08.2007

Συνεδρίασε σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη ως Προέδρου, του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Π. Παυλόπουλου, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Θ. Ξανθόπουλου, του...

26.07.2007

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη 26 Ιουλίου 2007, στα γραφεία του ΟΣΚ Α.Ε. η διαδικασία υποβολής προσφορών στον Ανοιχτό Διαγωνισμό για την επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση 23 νέων σχολικών κτιρίων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. Τα σχήματα που κατέθεσαν προσφορά είναι τα ακόλουθα:...

Σελίδες