Αρχική >> Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

14.03.2013

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, μετά την αξιολόγηση των τεχνικών τους προσφορών, περνούν και οι 3 υποψήφιοι του διαγωνισμού για το έργο «Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ» για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
Οι τρείς (3)...

13.03.2013

Εγκρίθηκαν σήμερα, με Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ, δύο νέα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην Κέρκυρα και την Ήπειρο, με αναθέτουσες αρχές τον Δήμο Κερκυραίων και την Περιφέρεια Ηπείρου αντίστοιχα.

Η εγκατάσταση της Κέρκυρας θα διαχειρίζεται ετησίως περίπου 87 χιλ. τόνους, το σύνολο δηλαδή των αστικών απορριμμάτων που...

25.02.2013

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της Α΄ Φάσης του διαγωνισμού για την υλοποίηση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Αχαΐας με ΣΔΙΤ.

Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων της Αχαΐας, με στόχο την οριστική επίλυση του...

21.02.2013

Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και για την εκπλήρωση των σκοπών της, προωθεί, μεταξύ άλλων, την εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών μέσω του θεσμού των Συμπράξεων, με παράλληλη αξιοποίηση και πόρων του ΕΣΠΑ, και προχωρεί στην κατάρτιση Καταλόγου παρεχόντων υπηρεσίες Δημοσιότητας, προβολής, πληροφόρησης κλπ. προς την...

20.02.2013

Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 18η Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη Α' Φάσης του διαγωνισμού δωρεάν μέχρι και την 2η Απριλίου 2013 από τα γραφεία του Δήμου Νάουσας, κα. Μαρία Κάρτα, Τηλ. 2332350358, Δ/νση: Δημαρχίας 30, Νάουσα Ν. Ημαθίας, ΤΚ 592 00.

  • ...
05.02.2013

Επτά (7) υποψήφιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον σήμερα Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013, στο διαγωνισμό για την επιλογή ιδιωτικού φορέα σύμπραξης του έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της Mονάδας Eπεξεργασίας Αστικών Aπορριμμάτων στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Αττικής (Φυλή),...

29.01.2013

Επτά (7) υποψήφιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον σήμερα Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013, στο διαγωνισμό για την επιλογή ιδιωτικού φορέα σύμπραξης του έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της Mονάδας Eπεξεργασίας Αστικών Aπορριμμάτων στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Αττικής (Άνω...

24.01.2013

Παραμένει ανοιχτή η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

24.01.2013

Οκτώ υποψήφιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον σήμερα Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013, στο διαγωνισμό για την επιλογή ιδιωτικού φορέα σύμπραξης του έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της Mονάδας Eπεξεργασίας Αστικών Aπορριμμάτων στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, με...

23.01.2013

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ), κατά τη διάρκεια του έτους 2012, ανατέθηκε ένα έργο με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του εν λόγω καταλόγου, σύμφωνα με τα...

Σελίδες