Αρχική >> Τομείς Ιδεών >> Αστική Ανάπλαση

Αστική Ανάπλαση

Μήνυμα σφάλματος

Warning: PDO::__construct() [pdo.--construct]: [2002] Only one usage of each socket address (protocol/network address/ (trying to connect via tcp://localhost:3306) in DatabaseConnection->__construct() (line 304 of C:\xampp\htdocs\sdit\includes\database\database.inc).

Σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία JESSICA, μπορούν να προωθηθούν έργα αστικής ανάπλασης με ΣΔΙΤ σε όλη την Ελλάδα. Τα έργα αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη, δημιουργώντας μακροπρόθεσμα νέα κέντρα εσόδων για την πόλη.