Αρχική >> News >> Εγκρίθηκε στις 03.04.20 από τη Διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ το έργο με τίτλο " Δημιουργία κέντρου καινοτομίας στην Αθήνα"

Εγκρίθηκε στις 03.04.20 από τη Διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ το έργο με τίτλο " Δημιουργία κέντρου καινοτομίας στην Αθήνα"

06.04.2020 - 13:15

Έργο ΣΔΙΤ με συνολικό κόστος επένδυσης 58,5εκ.ευρώ. Το αντικέιμενο της σύμπραξης αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση των υποδομων ενός κέντρου καινοτομίας, το οποίο θα αποτελέσει ένα φυσικό χώρο, όπου μεγάλες επιχειρήσεις, ακαδημαικά ιδρύματα, νεοφυείς επιχειρήσεις (start ups) θα φιλοξενούνται και θα συνεργάζονται ενισχύοντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Η υλοποίηση του κέντρου καινοτομίας, θα πραγματοποιηθεί στις παλίες εγκαταστάσεις της χρωματουργίας Πειραιώς (χρωπεί)