Αρχική >> News >> Επτά (7) σχήματα υπέβαλαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό του έργου ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Δυτικής Αττικής (Άνω Λιόσια)

Επτά (7) σχήματα υπέβαλαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό του έργου ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Δυτικής Αττικής (Άνω Λιόσια)

29.01.2013 - 00:00

Επτά (7) υποψήφιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον σήμερα Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013, στο διαγωνισμό για την επιλογή ιδιωτικού φορέα σύμπραξης του έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της Mονάδας Eπεξεργασίας Αστικών Aπορριμμάτων στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Αττικής (Άνω Λιόσια), με ΣΔΙΤ».

Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται με τη σειρά που υπέβαλαν τους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους:

  1. ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις - ΗΛΕΚΤΩΡ
  2. ΕΡΕΤΒΟ - ΔΟΜΟΣΠΟΡT - ΕΓΝΩΝ
  3. ΜΕΤΚΑ - Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης
  4. J&P ΑΒΑΞ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
  5. ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή - ΔΕΗ
  6. ARCHIRODON Group NV - INTRAKAT - ENVITEC
  7. ΤΟΞΟΤΗΣ

Πρόκειται για το τρίτο από τα τέσσερα έργα που δημοπρατούνται στην Αττική από τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), με δυναμικότητα επεξεργασίας  400.000 τόνων στερεών αστικών αποβλήτων ετησίως.

Οι ιδιωτικοί φορείς θα επιλεγούν μέσω δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με ανταγωνιστικό διάλογο, και θα αναλάβουν τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων για διάστημα έως 27 έτη.

Στις 5 Φεβρουαρίου 2013 υποβάλλονται οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για το τελευταίο έργο της Αττικής στη Φυλή.

Η διαγωνιστική διαδικασία επιτρέπει όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων, της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, ενώ βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων. Στα έργα αυτά θα αξιοποιηθούν και κοινοτικοί πόροι από το ΕΣΠΑ παράλληλα με την ιδιωτική χρηματοδότηση.