Αρχική >> News >> Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

06.11.2013

Εντάχθηκε σήμερα, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, το έργο για τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Λειτουργία, Τεχνική Διαχείριση και Εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) Ναυπλίου.
Το επενδυτικό κόστος  του έργου θα ανέλθει σε 10 εκ. ευρώ και θα περιλαμβάνει την κατασκευή τόσο της...

21.10.2013

Εκδόθηκαν τα τελικά τεύχη δημοπράτησης του έργου «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών με ΣΔΙΤ», και πλέον οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές την 4η Δεκεμβρίου 2013.
Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και προσκλήθηκαν να παραλάβουν τα τεύχη της Β' Φάσης είναι οι...

16.10.2013

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της Α΄ Φάσης του διαγωνισμού για την υλοποίηση εγκατάστασης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης με ΣΔΙΤ, με Αναθέτουσα Αρχή τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, σε συνέχεια της από 4 Οκτωβρίου 2013 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ.
Προθεσμία υποβολής φακέλων εκδήλωσης...

04.10.2013

Εντάχθηκε σήμερα, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα το έργο υλοποίησης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  - Θράκης.
Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων...

04.10.2013

Εντάχθηκε σήμερα, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα το έργο ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών σε «λευκές» περιοχές της Ελληνικής επικράτειας και παροχής υπηρεσιών εκμετάλλευσης - αξιοποίησης των υποδομών.
Το έργο αποσκοπεί στην εγκατάσταση και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών δικτύου για...

01.10.2013

Ξεκινά η Β' φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Αχαΐας με ΣΔΙΤ.
Με ομόφωνη απόφαση του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η πρόσκληση για συμμετοχή στον ανταγωνιστικό διάλογο, η οποία απευθύνεται στους υποψηφίους που...

26.09.2013

Ξεκινά η Β' φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Βορειοανατολική Αττική, στην περιοχή του Γραμματικού με ΣΔΙΤ.
Με ομόφωνη απόφαση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), εγκρίθηκε η πρόσκληση για...

13.09.2013

Υπεγράφησαν την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 στο Ηράκλειο Κρήτης οι πρώτες συμβάσεις του προγράμματος JESSICA για τη χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κρήτης.
Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα είναι η πρώτη τράπεζα που υπογράφει χρηματοδοτήσεις ύψους 4,5 εκατ. ευρώ μέσω JESSICA για τέσσερα έργα συνολικού...

09.09.2013

Δύο σημαντικά αναπτυξιακά έργα εντάχθηκαν τη Δευτέρα, 9/9/2013, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Πρόκειται για δύο έργα που θα αναπτυχθούν στην Κεντρική Αγορά Αθηνών στο Ρέντη και αφορούν την ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση:
• Νέας ιχθυαγοράς με ΣΔΙΤ, για χρονικό διάστημα έως...

06.08.2013

Ο Υπουργός Αναπληρωτής Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρος Καλαφάτης υπέγραψε νέα πρόσκληση για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) έργων που αφορούν στην κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στις Περιφέρειες της...

Σελίδες