Αρχική >> News >> Θετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας για το έργο ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Θετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας για το έργο ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας

18.12.2012 - 20:42

Με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) απορρίφθηκαν στο σύνολό τους οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν υποψήφιοι κατά της απόφασης προεπιλογής για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας».

Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι κατά την Α' Φάση του διαγωνισμού είναι οι:

  1. Ένωση εταιριών ARCHIRODON GROUP - INTRAKAT - ΕNVITEC
  2. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
  3. Ένωση εταιριών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ

Αντικείμενο του έργου είναι μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Η συνολική ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση απορριμμάτων εκτιμάται σε 110.000 τόνους, ενώ το έργο προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί και από κοινοτικούς πόρους. Ο ιδιωτικός φορέας θα επιλεγεί για σύμπραξη διάρκειας 27 ετών, με βασικό κριτήριο το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα συνεχιστεί με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα επιτρέπει όλες τις δόκιμες τεχνολογίες οι οποίες καλύπτουν τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.