Αρχική >> News >> Οκτώ (8) σχήματα υπέβαλαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό του έργου ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Νοτιοανατολικής Αττικής

Οκτώ (8) σχήματα υπέβαλαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό του έργου ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Νοτιοανατολικής Αττικής

24.01.2013 - 00:00

Οκτώ υποψήφιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον σήμερα Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013, στο διαγωνισμό για την επιλογή ιδιωτικού φορέα σύμπραξης του έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της Mονάδας Eπεξεργασίας Αστικών Aπορριμμάτων στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, με ΣΔΙΤ», το δεύτερο από τα τέσσερα έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων που δημοπρατούνται από τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).

Οι υποψήφιοι που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, με τη σειρά που υπέβαλαν τους φακέλους τους, είναι:

  1. ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις - ΗΛΕΚΤΩΡ
  2. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J&P ΑΒΑΞ
  3. ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή - ΔΕΗ
  4. ΤΟΞΟΤΗΣ
  5. ARCHIRODON Group NV - INTRAKAT - ENVITEC
  6. ΜΕΤΚΑ - Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης
  7. NOVAERA ΕΛΛΑΣ
  8. ΕΡΕΤΒΟ - ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ - ΕΓΝΩΝ

Οι ιδιωτικοί φορείς θα επιλεγούν μέσω δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με ανταγωνιστικό διάλογο, και θα αναλάβουν τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων για διάστημα έως 27 έτη.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες επιτρέπουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων, της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, ενώ βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων.

Στις 29 Ιανουαρίου και 5 Φεβρουαρίου 2013 υποβάλλονται οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για τα δύο επόμενα έργα στη Δυτική Αττική.

Στα έργα αυτά θα αξιοποιηθούν και κοινοτικοί πόροι από το ΕΣΠΑ παράλληλα με την ιδιωτική χρηματοδότηση.