Αρχική >> News >> Συνεδρίαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ

Συνεδρίαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ

02.08.2007 - 10:21

Συνεδρίασε σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη ως Προέδρου, του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Π. Παυλόπουλου, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Θ. Ξανθόπουλου, του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Α. Νεράντζη και του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Κωνσταντόπουλου. Η Διυπουργική Επιτροπή αποφάσισε την ένταξη στις διατάξεις του Νόμου 3389/2005 των ακόλουθων 5 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 569 εκατομμυρίων Ευρώ:

  • Υλοποίηση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,  αθλητικών εγκαταστάσεων και πάρκου αναψυχής Δήμου Χαλανδρίου και κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου
  • Υλοποίηση του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Βορείου Ελλάδας
  • Υλοποίηση υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  • Υλοποίηση δικτύων αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Ραφήνας
  • Υλοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος Διοικητικού Πάρκου Αλεξανδρούπολης