Αρχική >> News >> Τρία (3) σχήματα υπέβαλαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό του έργου της ψηφιακής καταγραφής, αποθήκευσης και διάθεσης πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίων, μέσω ΣΔΙΤ

Τρία (3) σχήματα υπέβαλαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό του έργου της ψηφιακής καταγραφής, αποθήκευσης και διάθεσης πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίων, μέσω ΣΔΙΤ

23.05.2013 - 00:00

Τρεις (3) υποψήφιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον την Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013, στο διαγωνισμό για την επιλογή ιδιωτικού φορέα σύμπραξης του έργου «Ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίων με ΣΔΙΤ».

Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται με τη σειρά που υπέβαλαν τους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους:

1. Onex SA - Space Hellas
2. Intrasoft International ΑΕ - Printec ΑΕ
3. Profile ΑΕΒΕΠ

Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα επιλεγεί μέσω δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού σε δύο φάσεις και θα αναπτύξει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των Πρωτοδικείων, Εφετείων και Ειρηνοδικείων της χώρας, θα παρέχει υπηρεσίες ηχογράφησης-αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων και απομαγνητοφώνησής τους, καθώς και υπηρεσίες συντήρησης - διαχείρισης για διάστημα 5 ετών.

Το έργο αποσκοπεί στην επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, συμβάλλοντας στον διοικητικό εκσυγχρονισμό της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης και στην ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και οδηγώντας σε σημαντική ελάφρυνση της διοικητικής επιβάρυνσης του Κράτους.

Το κόστος υλοποίησης των υποδομών θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, μέσω του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.