Αρχική >> News >> Υποβολή δεσμευτικών προσφορών για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία

Υποβολή δεσμευτικών προσφορών για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία

31.12.2012 - 00:00

Υποβλήθηκαν την Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012, οι δεσμευτικές προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ», με αναθέτουσα αρχή την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ) ΑΕ.

Οι τρείς (3) υποψήφιοι που υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές (με χρονική σειρά υποβολής) είναι οι παρακάτω:

  • ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
  • Ένωση εταιριών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ
  • Ένωση εταιριών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J&P ΑΒΑΞ - POLYECO

Σημειώνεται ότι την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012 εγκρίθηκε επί της αρχής από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η συμμετοχή της στη χρηματοδότηση του έργου.

Πρόκειται για το πρώτο έργο ΣΔΙΤ στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων στο οποίο υποβάλλονται δεσμευτικές προσφορές και αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για χρονικό διάστημα είκοσι επτά (27) ετών.